Dynasty tietopalvelu Haku RSS Forssan kaupunki

RSS-linkki

http://dynastia.forssa.fi:80/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2018/52

 

 

 

 

 

Vaasan hallinto-oikeuden päätös

 

 

 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto päätti 30.3.2015 tarkistaa Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n Kiimassuon jätekeskuksen toimintaan 31.3.2004 myönnetyn ympäristöluvan ja sitä myöhempien muutospäätösten lupamääräykset sekä toimintojen olennaista muuttamista koskeneen lupahakemuksen.

 

Aluehallintovirasto myönsi ympäristöluvan lietteiden höyrytyskäsittelyyn, pilaantuneiden maa-ainesten huokoskaasukäsittelyyn, jätteenpolttolaitosten tuhkien ja kuonien käsittelytoimintoihin sekä yhdyskuntajätteen paalaukseen ja välivarastointiin ja eräiden nestemäisten jätteiden käsittelyyn.

 

Aluehallintovirasto hylkäsi yhtiön ympäristölupahakemuksen siltä osin, kuin se koski jätteenpolttolaitosten tuhkien kloridin ja lyijyn vaarallisen jätteen kaatopaikkasijoituskelpoisuuden korottamista kolminkertaiseksi.  

 

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy valitti aluehallintoviraston päätöksestä Vaasan hallinto-oikeuteen. Yhtiö vaati ensisijaisesti aluehallintoviraston päätöksen kumoamista ja asian palauttamista aluehallintovirastolle uudelleen käsiteltäväksi lukuun ottamatta tuhkien ja kuonien käsittelyä koskevia lupamääräyksiä.

Toissijaisesti yhtiö vaati ympäristöluvan lupamääräyksiä muutettavaksi hallinto-oikeuden päätöksestä ilmenevällä tavalla. Yhtiö peruutti valituksen osittain.

 

Hallinto-oikeus antoi valitusta koskeneen päätöksensä 29.6.2018. Hallinto-oikeus totesi lausumisen raukeavan niiden lupamääräysten osalta, joita koskenut valitus oli peruutettu. Hallinto-oikeus muutti aluehallintoviraston päätöksen lupamääräyksiä hallinto-oikeuden päätöksestä ilmenevin osin.

 

Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea valittamalla muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valituskirjelmä on toimitettava korkeimpaan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa hallinto-oikeuden päätöksen antopäivästä eli viimeistään maanantaina 30.7.2018. 

 

Hallinto-oikeuden päätös on muutoksenhakuohjeineen nähtävänä keskushallinnon hallintopalveluissa ja kaupungintalon palvelupisteessä.

 

Forssassa 4.7.2018

 

Forssan kaupunki

Kaupunginhallitus

 

Julkaistu: 05.07.2018 08.59


Lisätietoja Forssan kaupungin kirjaamo

Turuntie 18, 30100 Forssa

kirjaamo@forssa.fi